ساعات کاری: 8:00 صبح -8:00 شب
کرج خیابان شهید بهشتی
سه راه گوهردشت
ارسال ایمیل
info@shafateb.co
تماس با درمانگاه
026-34449050

حکیم طب سنتی

متخصص طب سنتی ایرانی

درمانگاه طب سنتی در کرج

فهرست مطلب

حکیم طب سنتی ، متخصص طب سنتی با کوله باری از تجربه و بیماران بهبود یافته . کارشناس داروهای گیاهی سنتی و راهکارهای درمان بیماریها و دردهای مزمن